Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Jelen Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat a Gépi és Kézi Autómosók Országos Egyesülete (1164 Budapest, Szabadföld út. 70., társadalmi szervezetként történt nyilvántartásba vételének száma: 14527) által üzemeltetett, http://www.automosokegyesulete.hu Internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit, jogi, adatvédelmi irányelveit, szabályait tartalmazza.

A weboldal célja az Egyesület Alapszabályban kitűzött céljainak elősegítése, egy olyan közösség megteremtése, ahol az egyesület tagjait rendszerezetten megtalálják a látogatók. Tag az lehet, aki az Alapszabály 6. §-ában foglalt előírásoknak megfelelt, a 7.§-10 §-ban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Weblap ingyenesen, mindenféle hivatalos adat megadása nélkül látogatható. A honlap "Partnerek" és "Saját oldal" részének használatához azonban szükséges néhány személyes jellegű információ feltüntetését igénylő regisztráció a tagok számára. A tagok az oldalra történő regisztrációval önkéntesen kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott valamennyi adatot az Üzemeltető kezeljen, tároljon, azokat a Weblapon megjelenítse, nyilvánosságra hozza (előzetes felhatalmazás). A Gépi és Kézi Autómosók Országos Egyesülete, mint ezen személyes adatok kezelője, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván a megadott személyes adatait. A Gépi és Kézi Autómosók Országos Egyesülete kizárólag azokat az adatokat tartja nyilván, melyekre a magánszemély, vagy cég előzetesen felhatalmazást ad, illetve, melyek egyes funkciókhoz szükségesek. A Felhasználó bármikor meghatározhatja adatai azon körét, melyek nyilvánosságra hozatalát, a Weblapon történő elhelyezését, harmadik személy részére történő kiadását megtiltja. A Gépi és Kézi Autómosók Országos Egyesülete, ezen adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára. A megadott személyes adatok biztonságos tárolását, kezelését a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésről szóló 1998. év VI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint végezzük.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kérjük, forduljon az Egyesület belső adatvédelmi felelőséhez.

Üdvözlettel: Wolford János
info@automosokegyesulete.hu